Home

Erdélyi ferences rendtartomány

A trianoni békeszerződés elszakította Erdélyt Magyarországtól. Ennek következménye lett, hogy egyes ferences kolostorok, melyek eddig magyar egyházmegyékben voltak, most Romániához csatolódtak. Ilyenek: Máriaradna, Kaplony, Szatmárnémeti. Ezeket 1920-tól az Erdélyi Ferences Rendtartomány adminisztrálta és fenntartja a mai. Először 2009-ben választották meg az erdélyi ferences rendtartomány vezetőjének, és ebben a minőségében az elmúlt hét évben a kolozsvári rendház lakójaként, az erdélyi ferences rend központjából irányította a közösséget, folytatva 2004-ben megkezdett pedagógusi gyakorlatát is a gyulafehérvári Hittudományi. Benedek Domokos, Az Erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a XVII. századtól napjainkig: 23 életrajz, Kolozsvár, 1996 (Szent Bonaventura, 2). Bartalis János, Halálra ítélve: Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949-1989-ig testvérek vallomása alapján , Déva, 2001 A kolostorban kapott helyet a ferences rend erdélyi levéltára és több ezer kötetes könyvtára. 1906 és 1948 között itt működött a Szent Bonaventura-nyomda. 1900-ban kezdték el Szent Antal tiszteletére a keddi búcsúkat Kolozsvár: Erdélyi Ferences Rendtartomány. 1999

János rendtartomány. Miután 1897-ben XIII. Leó pápa egyesítette a ferences rend különféle ágazatait, 1900-ban átszervezte a magyarországi rendtartományokat is. Kapisztrán Szt. János neve alatt egyesítették a kapisztránus és szalvatoriánus provinciákat, de előbbi erdélyi (egykori bolgár ferences) rendházait az erdélyi Szt A Szent Istvánról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tagjai részére nyári provinciai nagytalálkozót tartottak Csíksomlyón, ugyanakkor a ferencesek továbbképzőn vettek részt. A találkozó augusztus 18-án kezdődött és 21-én délben ért véget, mottója: A jó a közlés által ver gyökeret és fejlődik. (EG 9) Erdélyi Ferencesek. 3,876 likes · 1,830 talking about this. Nonprofit Organizatio A Ferences Rendtartomány Tartományfőnöksége a Kisebb Testvérek Rendjének magyarországi központi vezető és koordináló egysége, melynek feladata a rend hazai életének irányítása és intézményrendszerének fenntartása. Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartománya április 23-27. között tisztújítással. Válogatott Ferences linkek, ajánlók, leírások - Ferences témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőktől - Neked!..

A provincia története Erdélyi Ferences Rendtartomány

Orbán Szabolcs maradt az erdélyi ferencesek

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány védőszentje, Szent István király ünnepén az este 6 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét Urbán Erik ferences tartományfőnök mutatta be, a liturgia keretében Csáki Fülöp ferencest pedig akolitussá avatta Az Edélyi Ferences Rendtartomány. 2018. november 8. Egyéb SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL NEVEZETT ERDÉLYI FERENCES RENDTARTOMÁNY RÖVID ISMERTETŐJE. A kezdetek. Erdélyben a ferencesek letelepedése az 1240-es évekre tehető. Németországból és Magyarországról jöttek az első rendtagok. Ez abból is kikövetkeztethető, hogy az első. Urbán Erik ferences szerzetest, az erdélyi ferences rendtartomány főnökét, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját kérdeztük! teremtésvédelem Erdély 2020 Keresztényellenes Fake News. 2020. szeptember 10. Csütörtök Nikolett, Hunor. Keresés. Vélemény (H)arctér.

A könyvet a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány adta ki Orbán Szabolcs tartományfőnök engedélyével. A kötetet Urbán Erik templomigazgató és Borsodi L. László ferences sajtóreferens, a könyv szerkesztője mutatja be. Borító tervezők: Benedek Enikő Kiadó: Erdélyi Ferences Rendtartomány. Augusztus 20. Szent István király ünnepe. Főegyházmegyénk alapítója és Erdélyi Ferences Rendtartomány védőszentje. A 18:00-órától kezdődő ünnepélyes Szentmise főcelebránsa Fr. Urbán Erik tartomány Benedek Fidél, Ferences kolostorok és templomok [Erdélyben], I-II, s. a. rend. Sas Péter, Csíkszereda, 2005-2008 (Bibliotheca Transsylvanica, 57/1-2). Bartalis János, Halálra ítélve: Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949-1989-ig testvérek vallomása alapján, Déva, 2001

A történeti Magyarország katolikus levéltárai / Ferences

Ezt a célt szolgálja a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Provincia történetének ismertetése P. dr. Benedek Fidél volt ferences tartományfőnök tollából. 1606. szeptember 29-én született P. Domokos Kázmér ferences püspök és erdélyi apostoli helynök. Tehát az idén van születésének 400-ik évfordulója A ferences atyák, élükön P. Lukács Manszvéttel, 125 egyházközségben tartottak népmissziót, nagy lelki és erkölcsi sikerrel. Az Erdélyi Ferencesek keresztútja. Az 1948 - 1989-es évek súlyos megpróbáltatások negyven esztendeje volt az erdélyi Szent István Provincia életében Provincia S. Stephani. Bartalis János, Halálra ítélve: Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949-1989-ig testvérek vallomása alapján. Déva, 2001. Benedek Domokos, Az erdélyi ferences rendtartomány nagyjai a XVII. századtól napjainkig: 23 életrajz. Kolozsvár, 1995. (Szent Bonaventura — Új sorozat 2. Az erdélyi ferencesek megmaradt kincsei Szerző: dekanyd Ennyi ideje: 2 hónap, 1 hét Immáron harmadik éve foglalkozik Jonica Xénia az Erdélyi Ferences Rendtartomány iratainak feldolgozásával és a rendtartomány gyűjtőlevéltárának kialakításával

Ferences templom és kolostor (Kolozsvár) - Wikipédi

120 évvel ezelőtt, 1895. június 3-án született a Hargita megyei Zetelakán Boros Fortunát ferences atya és vértanú. A keresztségben a Domokos nevet kapta. 1911. augusztus 20-án, az erdélyi rendtartomány védőszentjének, Szent István királynak az ünnepén öltötte magára a ferences habitust Mikházán Sajátos kulturális-lelki arculatról, az Erdélyi Ferences Rendtartomány, a Szent István Provinciáról szól a Hitélet 2017-es évadkezdő műsora A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetése minden tavasszal átgondolja, ki hol és milyen feladattal folytassa augusztustól szerzetesi szolgálatát. Az augusztustól érvényes áthelyezések és kinevezések idén is számos ferences közösséget és általuk vezetett intézményt érintenek

Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, idén rendkívüli körülmények között kénytelenek megtartani a csíksomlyói pünkösdi búcsút. Hozzátette, fontos hogy ne csüggedjünk amiatt, hogy idén csak szívbeli zarándoklattal vehetünk részt raj. Erdélyi Ferencesek. 3474 ember kedveli · 2044 ember beszél erről. Nonprofit szerveze

Ezúton értesítjük a tagságot, hogy a Szentendrei Ferences Gimnázium Öregdiákjainak Országos Egyesülete RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 2020. szeptember 10-én 19:00 órai kezdettel tartja a Ferences Gimnáziumban (2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. 1 A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit terti die. (P. J.) Definitórium március 28 Csíksomlyó A definitorium tárgylt szób jöhető vizitátorok személyéről. Nyári ferences ifjúsági tlálkozó: szokásos. A hatóságok 1950-ben ide internálták Scheffler János szatmár-nagyváradi püspököt és 1952-ben a ferences rendtartomány 37 testvérét (a 3 erdélyi kényszerlakhely egyike lesz így Kőrösbánya). Elöljáróikat 1961-ben bebörtönözték. A szerzetesek egy része 1964-ben hagyhatta el a kolostort, mint kényszerlakhelyet 2016. március 29-április 1. között rendkívüli esemény helyszíne volt a csíksomlyói ferences kolostor: hét év után választókáptalant tartott a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, amelynek keretében tartományfőnököt és rendi elöljáróságot, vagyis definitoriumot választottak az erdélyi ferencesek

Levéltárak / Magyar Ferences Levéltár Magyar Levéltári

Kolozsvár ferences temploma és kolostora Mátyás király szülőháza szomszédságában valóságos történelmi és művészeti kalandtúra. A Lánchíd Rádió hallgatóit Orbán Szabolcs erdélyi ferences provinciális.. Az erdélyi főurak kértek a bosnyák provinciától is segítséget. Így jött Erdélybe négy bosnyák ferences rendtag: Szalinai István, Lopora István, Sarajevoi Marián, Pozsegai Illés, 1630-ban A szentmise végével elkezdődött az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzője is, illetve köszöntötték a rendi testvéreket, akik kerek évfordulót ünnepeltek. Urbán Erik ferences tartományfőnök örökfogadalmának 25. évfordulója alkalmából köszöntötte Bakó Béla fr. Pál, Bőjte Mihály OFM, fr. Böjte Csaba OFM. A rend hivatalos neve: Ordo Fratrum Minorum (OFM) - Kisebb Testvérek Rendje (ferencesek) A rend magyarországi egységének hivatalos neve: Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum - Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány A közösség hivatása: evangéliumi élet. Életünkben különleges helyet kap az imádság és áhítat, a testvéri élet, a minoritás (a. A gimnazisták a kolostorban Urbán Erik Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnökének elmélkedését hallgatták meg arról, hogy milyen módon kerülhetünk kapcsolatba Istennel, melyben gyakran segít az elcsendesedés. Ezt követően nyílt erre lehetőség 4 helyszínen, melyek közül szabadon választhattak a tanulók

Az Üdvözítőről nevezett tartományból (Mikháza, Csíksomlyó) 1640-ben alakult meg a független erdélyi ferences őrség. Az erdélyi tartomány alapítóinak egyike Domokos Kázmér (1606-1677). Az 1729-es milánói nagykáptalan emelte provinciai rangra az erdélyi őrséget Szent István Királyról Nevezett Rendtartomány néven. Az. Az erdélyi ferences testvérek kálváriája ennek az üldözésnek egy epizódja. Az idei csíksomlyói búcsún, a kegytemplom melletti rendházban alkalmam volt találkozni az Erdélyi Ferences Rendtartomány két legidősebb tagjával, a 92 éves Páter Márk József és a 90 esztendős Páter Papp Leonárd testvérekkel

Az erdélyi Szent Istvánról elnevezett magyar ferences rendtartomány múltja a szocializmus és a kisebbségi lét által nehezített történet. A film a rendtartomány múltjáról és jelen lehetôségeirôl szól. Jobb ha tudod: a Filmtett nem videómegosztó, videóletöltő vagy torrentoldal, az oldalon általában a filmek előzetesei. Pénteken éjfél előtt egy órával szentségimádást végeztünk, alatta gyónási lehetőség volt, majd éjféli 12 órától kezdtük a Boldogságos Szent Szűz Mennybevitelének ünnepi szentmiséjét, amelyet az Erdélyi Ferences Rendtartomány előjárója, Erik testvér mutatott be, a Dél afrikai származású, a Rend Római. A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője - Provinciai Hírlevél. Hibás link jelzése Link megosztása Értékelés. Meghatározás. Szponzorált hirdetések. Hirdetés. Eszközök Az egykori Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány összefoglaló története. A 1228-ban Joannes de Plano, Németország miniszter provinciálisa német testvéreket küld Magyarországra. 1233-ban létrejön az Esztergomi Custodia, mely rövidesen a Magyar Provincia nevet kapja Erre emlékezve tartják az idén egy nappal hamarabb - augusztus 4-én, vasárnap déli 12 órakor - a templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Urbán Erik atya, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány nemrég megválasztott főnöke, érseki helynök, szónoka Guia Hugó ferences

Az erdélyi ferences rendtartomány képes bemutatója: első rész. január 24, 2008 Bemutato a provinciarol 2012 november 1. View more presentations or Upload your own. Megosztás Link lekérése; Facebook; Twitter; Pinterest; E-mail; Más alkalmazások; Címkék Képek. Címkék: Képek. Megosztá Ferences Világi Rend. A Sepsiszentgyörgy-i Ferences Világi Rend, régi nevén Ferences harmadik rend, 1992. február 22-én alapíttatott, az Erdélyi Szent István Ferences Rendtartomány miniszterprovinciálisa által, Árpádházi Szent Erzsébet védnöksége alá helyezve Kolozsvár - Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány Az erdélyi Ferences Rendtartomány nagylelkűen felajánlotta a szászvárosi ferences kolostort a bajbajutott gyermekek megsegítésére. Így 1999. január 29-én megszülethetett a Szent Erzsébet gyermekvédelmi intézet. Itt is szociális családokat alakítottunk ki, ahol 6 családban több mint 80 gyermek lakik együtt az őket.

Ma 325 éve, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent György vértanú védelme alatt kolostort alapított Esztelneken. A ferences barátok erre a jeles évfordulóra rendezvénysorozattal emlékeznek, melynek csúcspontja a ma 18 órakor a ferences templomban kezdődő hálaadó jubileumi és Szent Ferenc tiszteletére bemutatásra kerülő szentmise Az erdélyi ferences rendtartomány egyik, ha nem a legfontosabb feladatának a kolozsvári teológia felállítását tekintette: a teológiánknak Kolozsvárt van, lesz és legyen is a helye. Ott van a múltja, ott a jussa Alku tárgyát nem képezheti. Elsikkasztása a múlt tagadását, a Provincia károsodását, sajnálatos. Orbán Szabolcs, az Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke szerint az erdélyi ferences provinciának másokhoz képest elég kevés misszionáriusa volt külföldön. Elmondta, van néhány olyan testvérük, akik kis időt el tudnak tölteni a szentföldi custodiában. Jelenleg is van két testvér, akik Detroitban egy magyar.

Könyvünkben két erdélyi ferences atya (Márk József és Pap Leonárd) beszél életéről, a ferences hitvallásról, valamint a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences rendtartomány történetéről az elmúlt hetven évben. Mindketten átélték a második világháborútól mostanig tartó időszak eseményeit. A ferences rendbe 1738. szeptember 17én lépett be. Pappá szentelték 1745. április 17-én. Az 1746-ban színre vitt csíksomlyói misztérium írója volt. 1759- 62 között az erdélyi rendtartomány titkára, 1762-65 között a definitora volt. Közben 1760-tól Gyulafehérvárott A Szatmár megyei születésű fr. Urbán Erik OFM vezeti a ferencesek erdélyi rendtartományát. a magyarországi Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány tagja volt, aki a ferences rend minister generálisának megbízásából elnökölt a káptalanon, és levezette a választásokat

Lakókra vár az udvarhelyi ferences fiúbentlakás | RomKat

Régikönyvek, Domonkos Pál Péter, Madas Edit - Fekete könyv - Az erdélyi ferences kusztódia története - Kájoni János kézirata 168 Szilveszter Barát Blogja: Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Évi nagytalálko... : Csíksomlyó, 2013. aug. 20 és 23 Fényképezte: fr. Mátyás.. 3 P. Benedek Fidél: Az erdélyi ferences rendtartomány, Kolozsvár, 2002, Kiadja a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, pp. 11-14. 3 Magyarországra érkezésük II. András korában 1221 körül érkeztek Magyarországra, és első kolostoru

Ferences nyári provinciai nagytalálkozó és továbbképző

 1. Leonárd atya az erdélyi ferences irodalom tanulmányozásának és feldolgozásának szentelte magát. P. Mészáros György rendtársával együtt megírta Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Egyesült Államokbeli Kusztódiájának története című könyvet (Kolozsvár, 1995), melyben az amerikai youngstown-i (Ohio állam) Alverna zárda.
 2. 2012. június 2-án, szombaton a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány egyik legnagyobb ünnepére kerül sor. A csíksomlyói kegytemplomban reggel 10 órakor kezdődő szentmise keretében ugyanis két örökfogadalmas ferences szerzetest szentel pappá dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
 3. Kolozsvár, 2016. november 6., vasárnap (MTI) - Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány
 4. Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány. Ervin atya 1920. május 10-én született Gyergyószárhegyen 1938. október 6-án, Medgyesen öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvére

Erdélyi Ferencesek - Home Faceboo

A káptalan elnöke fr. Bán Jónás OFM, a magyarországi Magyarok Nagyasszonya Rendtartomány tagja volt, aki a ferences rend minister generálisának megbízásából elnökölt a káptalanon, és levezette a választásokat. Április 25-én került sor a rendtartomány vezetőségének a megválasztására Urbán Erik OFM, a Szent Istvánról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisának gondolatai . 2020.03.17 . Miközben a híreket olvassuk, hallgatjuk, számos helyről tájékozódunk, nagy lelki nyomás, teher nehezedik ránk. A kialakulóban lévő helyzetben, amelynek még korántsem látjuk a végét, nagyon bátrak vagyunk. Erdélyi Ferences Rendtartomány (Ro) Erdélyi katolikus hírportál; Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium (Sk) Gyulafehérvári Római Katolikus érsekség; Hollandiai Egyházközségi Hírlevél; Kárpátaljai Ferences Misszió (Uk) Mária Rádió Erdély (Ro) Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye; Munkácsi Szent István Katolikus. Miután jelentkeztem az erdélyi ferences rendtartományba, 2000 augusztusában kezdtem meg a jelölti időt, így a 2001-es pünkösdi búcsú volt az első, amelyen részt vettem. A szentmiseszándékok összeírását kaptam feladatként, ezek összesítése, illetve a rengeteg ember és az elmaradhatatlan eső jelentette az első benyomásokat

Urbán Erik az erdélyi ferencesek új tartományfőnöke

 1. ister generálisának megbízásából elnököl a káptalanon, és levezeti a választásokat. 2019. április 25-én került sor a rendtartomány vezetőségének a megválasztására
 2. t tízezer.
 3. Az Árpád-kori eredetű városról az első írott adatok a 13. századból maradtak fenn. Korábbi, feltehetőleg magyar lakossága helyére a 12. század második felében jelenős szász telepescsoport érkezett. Az erdélyi szászok kiváltságait rögzítő Andreanum e települések közé sorolta a várost is. Az itt tevékenykedő számos kézműves és kereskedő jóvoltából.

Orbán Szabolcs, az erdélyi ferences rendtartomány vezetője (minister provincialis) elmondta: a templomot és kolostort már tavaly elkezdték felmérni a Guttmann Szabolcs által kezdeményezett tábor keretében, a befejezetlen munkákat pedig idén is folytatják a hallgatók. - A diákok számára ritkán adatik meg a lehetőség, hogy. Ebben a sajátos erdélyi Fiorettiben Szent Ferenc igaz fiaiként éltek. Imádkoztak, dolgoztak, miséztek, tanultak. A kemény fizikai munka, az állandósuló zaklatások, a lelki és fizikai terror, a letartóztatási hullám ellenére is kitartottak fogadalmuk mellett az erdélyi ferencesek

Ferences lap - Megbízható válaszok profiktó

 1. rendnek Magyarországon a mariánus ferences rendtartomány mellett 1447-től önálló provinciája volt, amely a 15. század második felétől a mohácsi csatáig virágkorát élte. 1525-ben az obszerváns szalvatoriánus provincia tíz őrségéből az egyik az erdélyi
 2. Ferences Rendház Könyvtára [A V 7/5254 jelzet], kézirat, 1777), az erdélyi ferences rendtartomány történetét ( Propago vitis seraphicae in transilvaniam protensa [...] seu historia chronologico-topographica provinciae seraphico-transsylvanicae tit. s. stephan
 3. Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány
 4. A Szent István királyról nevezett erdélyi ferences rendtartomány szerzeteseit 1951. aug. 20-án éjjel az állambiztonsági rendőrség teherautón a máriaradnai zárdába, kényszerlakhelyre hurcolta. Az állam 1948-ben rendeletileg feloszlatta a tanító és betegápoló rendeket, a többitől önmaga feloszlását követelte
 5. oritás (a szegénység, a kicsinység és a kitaszítottakkal való szolidaritás), vala
 6. Üdvözöljük a Ferences Gimnázium honlapján! Intézményünk a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő katolikus iskola, ahol 6 és 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzésben tanulnak a diákok
 7. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljáróinak döntése értelmében augusztus 1-jétől megszűnik a ferences közösség Déván. Nagy Károly ferences atya Kolozsvárra kapott kinevezést templomigazgatónak, Fábián Sebestyén ferences testvért Szászsebesre helyezték. A dévai plébániai szolgálatot továbbra is Főcze.

A Szent István Királyról Nevezett Ferences Rendtartomány

 1. Szent Jánosról nevezett rendtartományt (kapisztránusok). Önállósult az erdélyi ferencesség is, mely 1640-ben Szent István király neve alatt önálló kusztódiává lett, és lassan terjeszke-désnek indult a Székelyföldön, majd Erdély többi részén is. Minden rendtartomány sok új kolostorral gyarapodik a XVIII. század.
 2. A Szent Istvánról elnevezett erdélyi ferences rendtartomány és a kolozsvári zárda főnöke, ill. a Szent Kereszt Szövetség igazgatója (1942-1948); közben a szovjet csapatok erdélyi bevonulása elől Budapestre menekült (1944), s ott a menekült rendtagok emigrációját (az Amerikai Szent István Kusztódiába, Youngstown, Ohio.
 3. A rendezvényről tájékozódni és arra jelentkezni ITT lehet, a részletekről pedig Pantea Tibor kolozsvári ferences nyújt felvilágosítást a frtibi@gmail.com e-mail-címen. Forrás: Erdélyi Ferences Rendtartomány. Fotó: Ferences archívum. Magyar Kurí
 4. 67. A hőskor, A kisebbségi erdélyi magyar irodalom születése, Rubicon, 2001/8-9, 74-77. 68. Bánffy Miklós ismeretlen arca, (Adalékok az életmű megismeréséhez), Irodalomtörténeti Közlemények, 2001/5-6, 716-723. 69. Az erdélyi ferences rendtartomány tagjainak számkivetése (1951-1967), Székelyföld, 2001/10, 100.
 5. 2019. december 21-én a Szatmár megyei Kaplony Páduai Szent Antal-plébániatemplomában Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök állandó diakónussá szentelte Mihály Zoltán és Tarsoly Mátyás ferences testvéreket, akik a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány örökfogadalmas tagjai

Tizenkét évig kényszerlakhelyen tartózkodtak az erdélyi ferencesek. A provincia védőszentje, Szent István ünnepén, 1952. augusztus 20-án internálták a rendtartomány mintegy 150 tagját. Egy évig a máriaradnai kolostorba zsúfoltan tartották őket a hatóságok, remélve, hogy önként kérik a rend feloszlatását Az erdélyi Árkoson 2005 óta végzünk szolgálatot egy kismamaotthonban. Erre a feladatra P. Böjte Csaba ferences atya hívta meg közösségünket. Ez az intézmény a magzati élet védelmén túl arra hivatott, hogy a bajba került kismamák (elsősorban leányanyák), majd később születendő gyermekük számára is biztonságos. Életének 97., áldozópapságának 74. évében vasárnap a csíksomlyói kolostorban elhunyt az erdélyi Szent Istvánról nevezett Ferences Rendtartomány legidősebb tagja, P. Ferencz Béla Ervin atya. Márton Áron szentelte pappá. Hitéért és igazságáért történő kiállását a kommunisták sem tudták megtörni

Pesti Ferences Hírlevél A BELVÁROSI FERENCES TEMPLOM HIVATALOS LAPJA IV. évfolyam, 3. szám - 2006. október - Elõállítási költség 80 Ft Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. (Róm 14,7) Elmélkedés az új ferences rendtartomány pártfogójáról Magyarok Nagyasszonya-kápolna. Ver mais da Página Erdélyi Ferencesek no Facebook. Entrar. ou. Kolozsvári Ferences Templom. Igreja Cristã. Seraficum ofm. Organização religiosa. Magyar Kurír. Empresa de mídia/notícias. Ferences Rendtartomány. Organização religiosa. Mezőfelei Adventista Gyülekezet. Igreja. Szent György Plébánia Székelyudvarhely-Szombatfalva Erdélyi Ferences Rendtartomány. Mozgó szaktábor. 100 000 ; Románia. Erdélyi Református Nőszövetség. Történelmi tábor. 100 000 ; Románia. Farnasi Református Egyházközség. Bibliaismereti és kézügyességi tábor. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány. Ervin atya 1920. május 10-én született Gyergyószárhegyen 1938. október 6-án, Medgyesen öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének.

Mikháza – WikipédiaSzent Erzsébet Gyermekotthon - Dél-Erdély

A csíksomlyói kolostor és az erdélyi ferences rendtartomány történetét, sőt egy világtörténetet is jegyző páter az 1770-es években kezdte pályafutását. Ekkor már biztosra vehetően rendszeresek és folyamatosak voltak a pünkösdi búcsújárások Somlyón Erdélyi keresztények-HATÁROK NÉLKÜL vezetője. Regisztráció . Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt: Felhasználónév: Jelszó: Bezár. Szeretettel köszöntelek keresztény közösségünk honlapján A pénteki szekciók záró előadását Jonica Xénia (Ferences Levéltár, Kolozsvár) tartotta meg, aki a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szétszóródott iratanyagának mentési, összegyűjtési, rendszerezési és feldolgozási munkálataiba nyújtott betekintést, kitérve a tavalyi előadás óta. Ferences ünnepi könyvbemutató. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartott ünnepi könyvbemutatót a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében december 3-án. Az eseményen az elmúlt egy év igen gazdag könyvtermésével ismerkedhettek meg az érdeklődők

Darabanth | 313. Gyorsárverés | Sas Péter: A kolozsvári ferences templom. Az előszót írta P. Benedek András Domokos provinciális. Kolozsvár, 1999, Szent István királyról elnevezett Szent István Királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története 1949-1989-ig, testvérek vallomása alapján Kiadás: Déva, 2001. Kiadó: Szent István Királyról elnevezett Ferences Rendtartomány. Kategóriák: Erdély Magyar történelem Kereszténység Kommunizmus. Nyelv: Magyar. Terjedelem: 112 p., ill. Kötésmód: papí A 2010-es év legnagyobb rendi ünnepére készül a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány. Szeptember 8-án, szerdán a csíksomlyói kegytemplomban fél 11-kor kezdődő szentmise keretében hét ferences szerzetes teszi le örök fogadalmát dr. fr. Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök kezébe A második az úgynevezett obszerváns rendtartomány - ez a nálunk ma ismert ferencesek hivatalos neve, megkülönböztetendő többek között a minoritáktól, akik a konventuális ferences nevet viselik hivatalosan - erdélyi része, őrsége a 15. század közepén alakult, az isteni Üdvözítő oltalmába ajánlva, innen a. Teljes készlete látható volt még azon a kiállításon, amelyet az Erdélyi Ferences Rendtartomány a Szent Bonaventura Nyomda fennállásának a 20. évfordulóján, valamint a Kájoni János emlékére 1926-ban rendezett a kolozsvári kolostorban

Kedves fiatalok, ti nagy ajándékot jelentetek a társadalom számára.Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok a kicsinyhitűség a nehézségek láttán és ne engedjetek a hamis megoldásoknak, amelyek gyakorta a problémák megoldásának rövidebb útjaként tárulnak elétek Társadalom 2016. november 06. 97 éves korában elhunyt Ervin atya. Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferencz Béla, az Ervin atyaként ismert erdélyi ferences szerzetes - közölte honlapján az erdélyi ferences rendtartomány

Elhunyt PCsíksomlyó Üzenete – új arculattal, évente kétszer - SzentNe féljünk Krisztust beengedni az életünkbe – drSzilveszter Barát Blogja: Esztelneki ferences kolostor ésTartalmas és lélekemelő volt a CSIT | RomKat

A részleteket az Erdélyi Ferences Rendtartomány honlapján találod, fényképpel. FerBIT - FERENCES BICIKLITÚRA - ERDÉLY Ha e nagyszerű program részletes beszámolóját és a képgalériákat szeretnéd látni, kattints ide. Köszönet a szervezőknek és a beszámoló megalkotóinak! FERENCES FÖLD KLU Erdélyi Mária Út Egyesület. Partnerek: Erdélyi Szent István Ferences Rendtartomány. Csikszéki Erdély Kárpát Egyesület. Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. Siculus Alpin Club Egyesület, Csíkszereda. Élő Erdély Egyesület. Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete. Szépvízi polgármesteri hivatal. Pálfalvi. Oslay Oszvald, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány akkori főnökének kezdeményezésére alakult közösséget Szmrecsányi Lajos egri érsek 1930. február 27-én egyházmegyei jogú kongregációvá nyilvánította, s a nővérek immár hivatalos keretek között megkezdték a társadalom legszegényebbjeinek szervezett segítését, felkarolását Jakubinyi György erdélyi érsek lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka Közzétette foszerkeszto 5 év ezelőtt Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka - közölte az MTI-hez eljuttatott vasárnapi közleményében az Erdélyi Ferences Rendtartomány Az erdélyi ferencesek a csíksomlyói zarándoklatról A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, különösen a csíksomlyói ferencesek nevében fr. Urbán Erik OFM megbízott házfőnök, templomigazgató az alábbi felhívással fordul a közvéleményhez, a Csíksomlyóra zarándokoló hívekhez

 • Monitor dpi calc.
 • Méhkaptár részei.
 • Az operaház fantomja dalszöveg.
 • Csecsemő beüti a fejét.
 • Szoptatós párna mikrogyöngy.
 • Sony magyarország.
 • Mickey egér játszótere goofy madara.
 • Díj hitelezve boríték.
 • Távolság gps koordináták alapján.
 • Csúnya pulcsik.
 • Föld szélességi körök.
 • William pitt the younger.
 • Stefánia monacói hercegnő ouragan.
 • Matematika tanítása módszertani folyóirat.
 • A sebész imdb.
 • Missh senki nem értett.
 • Milyen kengurut vegyek.
 • Homlokránc feltöltés.
 • Clannad after story 1 resz.
 • Háttérképek szigetek.
 • Alicia keys fallin lyrics magyarul.
 • Fogkorona.
 • Parrot drone akku.
 • Ellentétes jelentésű szavak adatbázisa.
 • Dokumentumfilmek online.
 • Afgán nők.
 • Erdély fa árak.
 • Hunguest hotel sopron.
 • Arc javítás.
 • Mesepark állatkert.
 • Szimpla romkocsma.
 • Búvárfelszerelés részei.
 • Paul simon tour 2018.
 • Kettes komplemens átváltás.
 • Kasino budapest.
 • Genf kanton.
 • Afrika országai kvíz.
 • Hörghurut fertőző e.
 • Brit lila macska.
 • Tizedes györgy árak.
 • Angyal bár budapest.